Buku Pintar Islam

Buku Pintar Islam

Baihaqi (Pengarang)

Kamus Agama Islam, Ensiklopedia Agama Islam
Detil Buku
Edisi cetakan pertama
Penerbit Jakarta : Ladang Pustaka & Intimedia
Deskripsi Fisik xi + 533 halaman : ilus ; 14 cm x 21 cm
ISBN -
Subjek Kamus Agama Islam, Ensiklopedia Agama Islam
Bahasa Indonesia
Call Number 2x0.03 GAY
Deskripsi
Buku ini menuntun setiap pribadi muslim untuk dapat memahami ajaran Islam secara keseluruhan dengan baik. Pemahaman ajaran Islam yang kaffah tersebut merupakan dasar untuk memahami isi istilah yang ada di dalam Islam. Buku ini disusun secara komunikatif, mendalam, dan terperinci. Penuturannya mudah dimengerti dan disajikan dalam bahasa bertipe jurnalistik : singkat dan padat. Buku ini juga meliputi berbagai segi tentang Islam, mulai tauhid, syariat, ibadah, fiqh, kalam, tasawuf, filsafat, hadits, tajwid, tarikh (sejarah Islam), seni, dan budaya, serta tokoh dan negara Islam, dan pengetahuan lain yang berkaitan dengan Islam. Buku Pintar Islam ini perlu dimiliki dan difahami sehingga anda dapat mengerti dengan baik serta dapat mengamalkan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam ajaran Agama Islam.
Pinjam Buku Ini
Buku ini dapat dipinjam/dibaca di:
Perpustakaan Jakarta Pusat - Petojo Enclek Dapat dipinjam: 1