JAKLITERA sudah ada versi mobile lho! Unduh
Pinjam buku ini
Kanjutkundang :  prosa jeung puisi Sunda sabada perang

Kanjutkundang : prosa jeung puisi Sunda sabada perang

Ajip Rosidi (Penyunting)

Puisi Sunda / Kumpulan / Prosa
Edisi Cetakan pertama
Penerbit Jakarta : Teras Budaya, 2013
Deskripsi Fisik 480 Halaman : Ilustrasi ; 22 cm.
ISBN 9789798002397
Subjek Puisi Sunda / Kumpulan / Prosa
Bahasa Indonesia
Call Number 899.2232 KAN

Tersedia di:

Perpustakaan Jakarta - PDS HB Jassin
Dapat dipinjam: 1

Deskripsi

Kanjutkundang mangrupa kumpulan hasil karya 42 pangarang Sunda dina wangun puisi, prosa, jeung drama, tur dilengkepan ku riwayat hirupna. Disusun ti nu pangkolotna (Caraka, lahir 1902) nepi ka nu pangngorana (Ayatrohaédi, lahir 1939). Ieu buku munggaran terbit taun 1963, satengah abad ka tukang, disusun ku Ajip Rosidi jeung Rusman Sutiasumarga, dua sastrawan Sunda nu waktu harita masih kénéh ngora. Penerbitan édisi emas minangka pangéling-ngéling kana karancagéan para pangarang Sunda, anu réréana kungsi dimuat dina majalah sarta suratkabar Sunda période 1949-1959. Ku panyusunna, Kanjutkundang téh diajamkeun pikeun jadi dokuméntasi sastra anu bisa dibaca ku nu boga perhatian kana kamekaran kasusastran Sunda hususna sabada perang. Salian ti éta, Kanjutkundang téh dimaksudkeun pikeun méré bekel hirup (saluyu jeung judulna) pikeun jabang bayi—maksudna para pangarang entragan anyar, dina netepkeun ukuran jeung ajén-inajén kasusastran Sunda mangsa-mangsa nu bakal datang.

Ulasan

Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama untuk mengulas!