JAKLITERA sekarang ada versi mobile lho! Unduh Aplikasi
Pinjam buku ini
Sejarah pendidikan islam

Sejarah pendidikan islam

Anas Salahudin (Pengarang)

Sistem Pendidikan Islam / Sejarah
Edisi Cetakan pertama, September 2019
Penerbit Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019; ©2019
Deskripsi Fisik x, 261 halaman : ilustrasi ; 24 cm
ISBN 9786024463724
Subjek Sistem Pendidikan Islam / Sejarah
Bahasa Indonesia
Call Number 297.731 ANA s

Tersedia di:

Perpustakaan Jakarta - Cikini
Dapat dipinjam: 5

Deskripsi

indeks ; Bibliografi : halaman247-252 ; Pendidikan Islam sebagai suatu subsistem dari sistem pendidikan umum baru dikenal setelah diutusnya Muhammad Saw. sebagai rasul. Sistem pendidikan Islam yang mengacu pada nilai-nilai Islam telah menciptakan perbedaan mendasar dari sistem pendidikan pada umumnya (modern), baik dari Timur maupun Barat. Sejarah pendidikan Islam sendiri pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Periodisasi sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan berada dalam periode sejarah Islam itu sendiri. Buku ini hadir untuk mengupas sejarah pendidikan Islam mulai dari periode klasik, pertengahan, hingga modern. Di dalamnya diuraikan pendidikan Islam sejak masa hidup Nabi Muhammad Saw., masa Khulafa al-Rasyidin, masa Umayyah, masa Abbasiyyah, hingga masa runtuhnya kekuasaan khalifah di Bagdad. Kemudian dilengkapi pula dengan uraian kebangkitan, pertumbuhan, serta perkembangan pendidikan Islam di berbagai masa, termasuk pendidikan Islam di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga masa kini. Pembahasan sejarah pendidikan Islam dalam buku ini diharapkan menjadi ibrah (pelajaran) bagi para pegiat pendidikan khususnya pendidikan Islam. Dengan ibrah tersebut, pendidikan Islam ke depan diharapkan tetap eksis dan mampu mewarnai kebudayaan manusia secara sempurna, karena manusia itulah yang menjadi objek utama sekaligus subjek pendidikan. Daftar Isi Bab I Pendidikan Islam pada Zaman Rasulullah A. Pendahuluan B. Sosiokultural Masyarakat Mekah dan Madinah C. Sistem Pendidikan Masa Rasulullah Saw D. Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Rasulullah E. Metode Pendidikan Islam Masa Rasulullah F. Pendidik dan Peserta Didik Bab II Pendidikan Islam pada Masa Khulafa Al-Rasyidin A. Pendidikan Islam pada Masa Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq (632-634 M.) B. Pendidikan Islam pada Masa Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M.) C. Pendidikan Islam pada Masa Khalifah Utsman bin Aff an (644-656 M.) D. Pendidikan Islam pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M.) Bab III Pendidikan Islam pada Masa Bani Umayyah A. Pendahuluan B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Bani Umayyah C. Pendidik dan Peserta Didik pada Masa Dinasti Bani Umayyah D. Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Bani Umayyah E. Kurikulum Pendidikan Islam pada Masa Bani Umayyah F. Metode Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Bani Umayyah G. Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam pada Masa Bani Umayyah Bab IV Pendidikan Islam pada Masa Bani Abbasiyah A. Pendahuluan B. Tujuan dan Kurikulum Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Bani Abbasiyyah C. Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Bani Abbasiyyah D. Metode Pendidikan dan Pengajaran pada Masa Dinasti Bani Abbasiyyah E. Kemajuan Bidang Pengetahuan dan Teknologi F. Tokoh-Tokoh/Ilmuwan Zaman pada Masa Bani Abbasiyyah Bab V Pendidikan Islam pada Masa Klasik A. Pendahuluan B. Konsep Pendidikan Islam Klasik C. Orientasi dan Tujuan Pendidikan Islam Klasik D. Sistem dan Metode Pendidikan Islam Klasik E. Guru pada Masa Klasik F. Peran Lembaga Pendidikan Islam Klasik dalam Mencetak Ulama G. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Islam Klasik H. Lembaga Pendidikan Islam Klasik I. Tokoh-Tokoh Pemikiran Pendidikan Islam Klasik Bab VI Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Klasik A. Pendahuluan B. Pengertian Pendidikan Islam C. Pengertian Lembaga Pendidikan Islam Klasik D. Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Klasik Bab VII Pendidikan Islam Klasik: Pola Pendidikan Islam di Andalusia A. Pendahuluan B. Letak Geografi s Andalusia (Spanyol) C. Perkembangan Islam di Andalusia D. Pola Pendidikan Islam di Andalusia E. Faktor-Faktor Perkembangan Pendidikan Islam di Andalusia (Spanyol) F. Ilmu Pengetahuan yang Berkembang pada Masa Dinasti Bani Umayyah di Andalusia G. Lembaga Pendidikan yang Berkembang pada Dinasti Bani Umayyah di Andalusia H. Eksistensi Masjid dan Perpustakaan pada Masa Islam di Spanyol I. Kontribusi Pendidikan Islam di Andalusia terhadap Pendidikan Masa Sekarang Bab VIII Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Prakolonialisme A. Pendahuluan B. Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara C. Peranan Pendidikan Islam di Kerajaan Islam Nusantara Bab IX Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Kolonialisme A. Pendahuluan B. Pendidikan Islam pada Masa Kolonialisme Belanda C. Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang Bab X Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Kemerdekaan A. Pendahuluan B. Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama (Zaman Kemerdekaan) C. Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru D. Pendidikan Islam pada Era Reformasi E. Kebijakan Pendidikan Islam pada Era Reformasi ; ©Anas Salahudin, Acep Komarudin, Asep Andi Rahman, 2019

Ulasan

Belum ada ulasan untuk buku ini. Jadilah yang pertama untuk mengulas!