Tokoh dan ulama hadis

Tokoh dan ulama hadis

ALIMI, Ibnu Ahmad ; Junaedi, Ahmad (ed.)

KHALIFAH ISLAM
Detil Buku
Edisi
Penerbit Sidoarjo : Mashun, 2008
Deskripsi Fisik 241 hlm. ; 21 cm.
ISBN 978-602-8350-02-0
Subjek KHALIFAH ISLAM
Bahasa Indonesia
Call Number 297.648 ALI t
Deskripsi
Dua pegangan utama umat manusia adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kedua hal inilah yang menjadi lentera kehidupan umat manusia sampai hari akhir tiba. Kehidupan dunia ini tak ubahnya seperti sebuah permainan dan senda gurau belaka. Manusia harus diarahkan berdasarkan dua pegangan pokok tersebut. Ini tentu untuk membuka mata hati mereka akan adanya sebuah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang pada ujungnya mampu hantarkan manusia ke alam keabadian yang lebih baik (surga). Buku ini menguraikan tentang sejumlah biografi dari beberapa tokoh dan ulama hadis yang masyhur. Disamping biografi, juga memaparkan tentang berbagai usaha mereka dalam menjaga hadis agar tidak dipalsukan, sejumlah karya pembukuan hadis yang mereka lakukan, dan lain sebagainya. Baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis, keduanya merupakan penerang kehidupan manusia agar mereka tidak sesat dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Wallahu a'alam ; halaman, 236-238
Pinjam Buku Ini
Buku ini dapat dipinjam/dibaca di:
Perpustakaan Jakarta Utara - Koja Dapat dipinjam: 2